www.psyhosoma.eu
ΨΥΧΟΣΩΜΑ
Καταστάσεις & Προβληματισμοί Ψυχικής Υγείας
Ψυχίατρος Κυριάκος Ν. Κακούλης
 
 
Αρχική Βιογραφικό Ιατρείο Υπηρεσίες ONLINE Συμβουλευτική Ραντεβού Ιατρείου

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΨΕΙΣ: Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ψυχαναλυτής ποια είναι η διαφορά μεταξύ Monday, March 23 @ 22:56:33 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΑΠΟΨΕΙΣ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "Ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος έχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες δεν είναι και πολύ γνωστές για τον περισσότερο κόσμο. Η πλειοψηφία συνήθως μπερδεύει ή και θεωρεί ταυτόσημα τα δύο επαγγέλματα. Η σύγχυση επιτείνεται ακόμη περισσότερο καθώς και οι δύο κλάδοι συχνά χρησιμοποιούν στον τίτλο τους και την ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή. Επιπλέον ο τίτλος του ψυχοθεραπευτή μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους επαγγελματίες όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α. που αυξάνει περαιτέρω τη σύγχυση. Τα πράγματα μπερδεύονται περισσότερο καθώς υπάρχουν κάτι παραπάνω από 650 είδη ψυχοθεραπειών τα οποία μπορεί να δίνουν τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή. Ο τίτλος του ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα χορηγείται από φορείς πιστοποίησης της ψυχοθεραπείας οι οποίοι μπορεί να μην είναι κρατικοί. Η διάρκεια εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία μπορεί να έχει σημαντικές αποκλίσεις από είδος σε είδος αλλά και από χώρα σε χώρα. Υπάρχει αντικρουόμενη επιχειρηματολογία εάν ο τίτλος του ψυχοθεραπευτή θα πρέπει να είναι γενικός ή να συνοδεύεται από τη συγκεκριμένη θεωρητική κατέυθυνση (π.χ ψυχαναλυτής, γνωσιακός – συμπεριφοριστής, συστημικός, οικογενειακός, συνθετικός, διαπροσωπικός, υπαρξιακός, νευροφυτοθεραπευτής, δραματοθεραπευτής, αναλυτής ομάδας και ούτω καθεξής). Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται μια ανοικτή συζήτηση με τους σχετιζόμενους επαγγελματικούς κλάδους για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δημιουργηθεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την πιστοποίηση στη ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι ο ψυχολόγος είναι «ψυχοθεραπευτής» για «συνήθεις» περιπτώσεις ενώ ο ψυχίατρος χορηγός ψυχοφαρμάκων για τους «τρελούς». Ο μύθος αυτός δυστυχώς απλά συντηρεί το στίγμα για τις ψυχικές παθήσεις και έχει αρνητικές συνέπειες. Οι ψυχίατροι έχουν πτυχίο ιατρικής που περιλαμβάνει 6 έτη σπουδών στη γενική ιατρική. Αφού ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως γενικοί ιατροί (π.χ το αγροτικό ιατρείο) ξεκινάνε άλλα 5 έτη ειδίκευσης στην ψυχιατρική. Η ψυχοθεραπεία είναι αναπόσπαστο και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης στην ψυχιατρική κατά την διάρκεια της ειδίκευσης. Αποτελεί μέθοδο εκτίμησης, κατανόησης και αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών και εντάσσεται στις βασικές δεξιότητες του ψυχιάτρου ώστε να μπορεί να κάνει ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα στη Γερμανία ο ψυχίατρος ονομάζεται κατευθείαν και ψυχοθεραπευτής με μία μόνο εξαίρεση τον ψυχαναλυτή. Η ψυχανάλυση αναφέρεται στο γερμανικό νόμο ως ιδιαίτερος κλάδος που απαιτεί ξεχωριστή εκπαίδευση. Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι οι ψυχίατροι από την ειδικότητα τους έχουν αποκτήσει ψυχοθεραπευτική παιδεία και ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες ωστόσο δεν ονομάζονται κατευθείαν και ψυχοθεραπευτές. Οι ψυχολόγοι δεν είναι ιατροί ως εκ τούτου δεν δύναται να χορηγούν φάρμακα ή εξετάσεις και δεν μπορούν να κάνουν διαφοροδιάγνωση όσον αφορά τα συμπτώματα του ασθενούς (π.χ αυπνία, κεφαλαλγία, αιμωδίες κλπ). Εκτιμούν, κατανοούν και αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές με βάση την ψυχοθεραπευτική παιδεία που διαθέτουν και τις ψυχοθεραπευτικές τους δεξιότητες. Οι ψυχοθεραπευτές έχουν εξειδικευτεί σε μια ή περισσότερες από τις 650 και πλέον ειδικές ψυχοθεραπείες. Αν ο ψυχοθεραπευτής είναι και ιατρός - ψυχίατρος μπορεί επίσης να χορηγεί φάρμακα, εξετάσεις και να κάνει διαφοροδιάγνωση συμπτωμάτων. Ο ψυχοθεραπευτής εκτιμά, κατανοεί και αντιμετωπίζει τις ψυχικές διαταραχές με βάση την εξειδικευμένη ψυχοθεραπευτική παιδεία που διαθέτει και τις εξειδικευμένες ψυχοθεραπευτικές του δεξιότητες. Οι ψυχαναλυτές είναι ειδικοί ψυχοθεραπευτές με πολύχρονη εκπαίδευση στην ψυχανάλυση. Αν ο ψυχαναλυτής είναι και ιατρός- ψυχίατρος μπορεί επίσης να χορηγεί φάρμακα, εξετάσεις και να κάνει διαφοροδιάγνωση συμπτωμάτων. Ο ψυχαναλυτής εκτιμά, κατανοεί και αντιμετωπίζει τις ψυχικές διαταραχές με βάση την εξειδικευμένη ψυχοθεραπευτική παιδεία που διαθέτει και τις εξειδικευμένες ψυχοθεραπευτικές του δεξιότητες. "Photo: images/topics/View/21.jpg

(...>> | 8056 | 5)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΨΕΙΣ: Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ Friday, January 09 @ 21:00:00 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΑΠΟΨΕΙΣ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για τους αρχαίους το παράλογο είχε μια ιερή διάσταση. Η ύβρις ,η ναρκισιστική έπαρση και αυθάδεια του ανθρώπου ενάντια στη θεότητα οδηγεί στην τρέλα. Ο Ορέστης κυνηγημένος από τις Ερινύες υπό το κράτος μιας ιερής μανίας θα φθάσει μέχρι την Ταυρίδα. Τη δικαιοσύνη ,την κάθαρση τη λύτρωση αποδίδουν οι αποφάσεις των Θεών. Ο παραλογισμός ως ένθεα υποκινούμενος τύγχανε σεβασμού από τους ανθρώπους. Στο μεσαίωνα αποτελεί την ενσάρκωση του κακού και γίνονται τελετουργίες εξαγνισμού και διαπόμπευσης. Ο τρελός ονομάζεται δαιμονισμένος, μάγος και ρίχνεται στη πυρά από την ιερά εξέταση των ανθρώπων."Photo: images/topics/View/02.jpg

(...>> | 5172 | 4.5)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΨΕΙΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Friday, January 09 @ 21:00:00 EET kyriakos@kakoulis.eu
ΑΠΟΨΕΙΣ Kakoulis Kyriakos Κυριάκος Ν. Κακούλης ψυχίατρος "Ο άνθρωπος έχει την ιδιαίτερη ικανότητα της συνείδησης για αυτό και μπορεί να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της επιρροής του στο περιβάλλον και αντίστροφα. Αδιάκοπα και αδιαλείπτως αναρίθμητες σωματικές και ψυχικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα με στόχο την αντίληψη και συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει γύρω μας και πως αυτό μας επηρεάζει. Παράλληλα γίνονται και αντίστροφα υπολογισμοί και ενέργειες προς το περιβάλλον ώστε να γίνει η προσαρμογή του υποκειμένου σ'αυτό. Αυτή η δράση και αντίδραση γίνεται με έναν αέναο τρόπο από μια ψυχοσωματική οντότητα που διαρκώς μεταβάλλεται σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Άλλωστε κατά τον Ηράκλειτο <<τα πάντα ρει>> "Photo: images/topics/View/02.jpg

(...>> | 4401 | 0)

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Διευθυντής: Ψυχιατρικής Κλινικής
"Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης"
Λίγα λόγια..
Βιογραφικό
Ιδιωτικό Ιατρείο
Σφακίων 36, Χανιά, 73134
Τηλέφωνο: 2821058093
Κινητό: 6956601742
Mail: kiriakos@kakoulis.eu

Διαβάστε ακόμα

ΤΟ ALCOHOL ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ALZHEIMER ΠΡΟΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΖΕΙ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Συναισθηματικές αντιδράσεις συνταξιοδότησης – αποστρατείας.

Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ψυχαναλυτής και οι διαφορές μεταξύ τουςΕιδικά θέματα
Διαταραχές
Απόψεις
Έρευνα
Θρησκεία
Κοινωνία
Στρατός
Τρίτη ηλικία
Ευεξία
Ανάπτυξη παιδιού
Μύθος ή Πραγματικότητα;

Γέλιο το φάρμακο ζωής...

Γνωστοποιούμε σύμβαση με
Ταμείο Στρατού
Ταμείο Αεροπορίας
Ταμείο Ναυτικού
Ταμείο Λιμενικού Σώματος

 Ιατρείο

Βιογραφικό

Υπηρεσίες

Ραντεβού

Επικοινωνία

 

Ενημερωτικός διαδικτυακός κόμβος Καταστάσεων & Προβληματισμών Ψυχικής Υγείας

Αρθογραφία & Επιμέλεια ψυχίατρος Κακούλης Κυριάκος διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής Ν.Ν.Κ

Copyright © 2007 - 2015 Powered by psyhosoma.eu